Kategóriák

A myCollection program használata

Az "Adatok felvitele" honlapon már volt szó a kategóriák jelentőségéről, és alapvető használatáról, ezért azt itt nem ismételjük meg. A kategóriák kezelését azonban részletesen tárgyaljuk. Javasoljuk, hogy aki nem járatos az egymásba ágyazott kategóriák kezelésében, az telepítéskor jelölje be a minta kategóriák telepítést, akkor is ha nem gyűjti a mintákban szereplő érmeket. Az üres kategóriák a későbbiekben eltávolíthatóak.

kategoriak 1A kategóriák faszerkezetbe szervezetten kerülnek rendezésre. Minden kategória szülője, a legfelül található "kategóriák". Ez alá vihetjük be saját kategóriáinkat. A példában gyűjteményünk egy része magyar pénzekből áll. Ezért a Magyar Pénzek kategóriát közvetlenül a "kategóriák" szülő alá tettük be. Gyűjteményünk Árpád-házi és modern forintokból áll. Mindkettő magyar pénz, ezért mindkettő szülője a "Magyar Pénzek" kategória. Egymással nincsenek alá és fölé rendelési viszonyba, ezért közvetlenül egymás alatt látszanak. Forint gyűjteményünket viszont tovább bontottuk alkategóriákra. A kategóriák elhelyezkedésükkel, azaz azzal, hogy beljebb, vagy egy vonalba helyezkednek el, jelzik viszonyukat egymáshoz. A függőleges szaggatott vonal segít a hosszabb listákban az alárendelési helyzet tisztázására.

A kategória előtt látható kis üres szürke háromszög jelöli, hogy a kategória további alkategóriákat tartalmaz. A kinyitott kategóriát, ami alatt az alkategóriák is láthatóak, teli fekete háromszög jelöli.

Fontos megemlíteni, hogy a középső lista ablakban megjelenik az összes olyan érem, ami a kijelölt kategóriában van, függetlenül attól, hogy az egy alkategóriában van. A fenti példánál maradva, középen a teljes forint gyűjteményünk listázásra kerül, az 1946-os 2 filléres éppúgy, mint egy 2012-es 10 forintos. Ha csak az 1946-1949 közötti pénzeinket szeretnénk látni, akkor kattintsunk a "II. Magyar Köztársaság (1946-1949)" kategóriára.


A kategóriák fölött a jobb egérgombot megnyomva jelenik meg a kategória kezelő menü, amely a következő elemekből áll.

Új kategória, Törlés, Átnevezés

Ezt a pontot kiválasztva a "Kategória választás" ablak jelenik meg.

kategoriak 2Tegyük fel, hogy magyar pénzgyűjteményünk eddigi darabjai mellé egy Mátyás ezüst denárt is beszereztünk. Hogyan tudjuk ezt a katalógusunkba beilleszteni? A meglévő kategóriákba sehogy, létre kell hoznunk egy újat. Az új darab magyar pénz, de nem Árpád-házi és nem is modern forint tehát az új kategóriát közvetlenül a "Magyar Pénzek" alatt kell beillesztenünk. Ezért fontos, hogy mielőtt az uj button gombra kattintunk ellenőrizzük, hogy a listában a "Magyar Pénzek", mint szülő kategória van-e kiválasztva. (Példánkban kékkel keretezve.)

kategoriak 3

Mikor feljön az "Új kategória felvétele" ablak, ellenőrizzük ismét, hogy új kategóriák helye, azaz szülője a listában a "Magyar Pénzek" (Példánkban szürkével keretezve.) Írjuk be az új kategória nevét. Itt most írhatnánk Hunyadi Mátyást, de lehet, hogy a közeljövőben más királyok pénzeihez is hozzájutunk és már előre erre gondolva legyen az új kategóriánk neve inkább "Vegyesházi királyok", aminek egyik alkategóriája lesz Mátyás. Nyomjuk meg az "Ok" gombot, így visszatérünk a Kategória választás" ablakhoz.

kategoriak 4Kattintsunk az újonnan felvitt "Vegyesházi királyok" kategóriára. Amint látható a delete button gomb engedélyeződik. Akár törölhetnénk is az újonnan felvitt kategóriát, ha közben jobbat találtunk ki. Általánosságban elmondható, hogy minden olyan kategóriát törölhetünk, amely nem tartalmaz alkategóriát és nem tartalmaz egyetlen érmet sem. Más szavakkal, ha törölni akarunk egy kategóriát, akkor abból előbb törölni kell, vagy más kategóriába sorolni az érmeket. Ha alkategóriát is tartalmaz, akkor azt is törölni kell, vagy egy másik kategóriához rendelni. Ennek egyszerű módját a "Rendezés" menüpont alatt ismertetjük.

kategoriak 5

Hozzuk most létre a Mátyás kategóriát. Ehhez nyomjuk meg ismét az uj button gombot. Ismét megjelenik a "Új kategória felvétele" ablak, és ismét ellenőrizzük, hogy jó szülő kategórián állunk. Esetünkben ez most a "Vegyesházi királyok" és ez alá vegyük fel Mátyást. Nyomjuk meg az "Ok" gombot.

kategoriak 6Ha mindent jól csináltunk, akkor rendelkezésünkre áll a "Vegyesházi királyok" alatt a "Mátyás" kategória, hogy új érménket kategorizálhassuk.

kategoriak 7Ha meggondoljuk magunkat és a "Mátyás" kategóriát szeretnénk átnevezni "Hunyadi Mátyás"-ra, akkor kattintsunk egyszer Mátyás nevére. Ekkor a név körül üres négyszögre vált a keret, és jelzi, hogy átírhatjuk a tartalmat. Miután megváltoztattuk, üssünk Enter-t.


Rendezés

Ezt a pontot kiválasztva a "Kategória rendezés" ablak jelenik meg.

kategoriak 8A kategóriák sorrendje kötött, és csak akkor változik meg, ha úgy akarjuk. Ha a sorrendet akarjuk felcserélni, akkor "fogjuk meg" az áthelyezni szánt kategóriát, azaz a bal egér gombot nyomjuk le a kategória neve fölött, de ne engedjük el a gombot. "Vonszoljuk" a kategóriát az egérrel új helyére. Ha a példánkban "Orseolo Péter 2. királyságát" közvetlenül "Orseolo Péter" után akarjuk helyezni, akkor vigyük az egeret "Aba Sámuel" elé, de ne a név fölé, hanem a függőleges fekete vonalra a név előtt. A megfelelő helyen engedjük fel az egér bal gombját. Ha jól csináltuk, akkor így fog kinézni az új sorrend. kategoriak 9

Ha rossz helyen, azaz Aba Sámuel neve fölött engedjük fel a bal gombot, akkor a következő rendezést kapjuk. "Orseolo Péter 2. királysága" "Aba Sámuel" alá került, annak alkategóriájává vált. kategoriak 10Ez aligha lehetett a célunk, de mégis jó példa arra, hogy tudunk egy kategóriát egy mozdulattal áthelyezni egy másik alá. A kategóriák áthelyezése nagy figyelmet igényel, ezért mielőtt az "Ok" gombot megnyomjuk, ellenőrizzük még egyszer, tényleg a megfelelő műveleteket hajtottuk végre. Ha kétségeink vannak, akkor ne nyomjuk meg az "Ok" gombot, hanem zárjuk be a párbeszéd ablakot a bal felső általános ablakbezáró close button gombbal. Ilyenkor a program rákérdez, hogy "Biztos kilép mentés nélkül? Eddigi rendezései elvesznek!". Természetesen el is menthetjük akár jelen állapotában is a rendezést, ugyanis bármikor, és akárhányszor újra rendezhetjük a kategóriákat

Lehetőség van a kategóriák ABC-be és fordított ABC-be rendezésére. Ennek az Árpád-ház esetében kevés értelme van, de jól jöhet, ha valaki például városok érmeit gyűjti. Ilyenkor válasszuk ki a szülő kategóriát, aminek az alkategóriáit ABC-be kívánjuk rendezni és nyomjuk meg a az button, vagy a za button gombok egyikét.

Ne felejtsük el, hogy rendezésünk akkor válik véglegessé, ha az "Ok" gombot lenyomtuk.


Közösségi oldalra feltöltés

Ezt a pontot kiválasztva a "Kapcsolódás az mrCollector.eu szerverhez", "Kategória feltöltés" ablak jelenik meg. A kapcsolódás előtt meg kell adnia a közösségi oldalon használt felhasználónevét és jelszavát. A felhasználónév mentésre kerül, de biztonsági okokból a jelszó nem kerül mentésre, azt minden programindítás után újra meg kell adnia. Mielőtt az alkalmazásban ezt a menüpontot használni akarja, szüksége lesz a közösségi oldalon regisztrációra. Ezt a közösségi honlapon teheti meg.

kategoriak 9Lehetősége van az Ön által létrehozott kategória megosztására a közösségi oldalon. Az így feltöltött kategóriát aztán más felhasználók letölthetik és használhatják. Csak olyan kategóriát tud feltölteni, amelyet Ön készített, azaz egy előzőleg letöltött kategóriát visszatölteni nem lehet. Az alkalmazás a kategória menüpontot kiszürkíti, ha a kiválasztott kategória nem tölthető fel.

Feltöltéskor a feltöltendő kategória néhány jellemzőjét be kell állítania, hogy a felhasználók a sok kategória között gyorsan megtalálják a nekik szükségeset. A következő jellemzőket kell minél pontosabban beállítani a feltöltés előtt:

Mind a négy jellemzőnél lehetősége van új elemet hozzáadni, ha azt nem találja az adott listában. Ha egy jellemző az adott kategóriához nem alkalmazható, akkor lehetősége van a Mindegy/Nem jellemző beállítást használni. Javasoljuk azonban, ezt minél kevesebbszer tegye és törekedjen a kategória pontos behatárolására.

Legvégül a feltöltés előtt néhány szóval jellemeznie kell a kategóriát. Fontos, hogy ha a kategóriát egy katalógus alapján készítette el, akkor azt írja le.


Letöltés a közösségi oldalról

Ezt a pontot kiválasztva a "Kapcsolódás az mrCollector.eu szerverhez", "Kategória böngészés" ablak jelenik meg. A kapcsolódás előtt meg kell adnia a közösségi oldalon használt felhasználónevét és jelszavát. A felhasználónév mentésre kerül, de biztonsági okokból a jelszó nem kerül mentésre, azt minden programindítás után újra meg kell adnia. Mielőtt az alkalmazásban ezt a menüpontot használni akarja, szüksége lesz a közösségi oldalon regisztrációra. Ezt a közösségi honlapon teheti meg.

kategoriak 10A letöltési oldalra eljutva a letölthető kategóriák listáját találja. Ez több oldal hosszúságú lehet, ezért lehetősége van a választék szűkítésére. A kategória feltöltéskor ismertetett négyféle jellemző kiválasztásával a listában egyre kevesebb elem jelenik meg, megkönnyítve a kiválasztást. Ha lista még így is több oldalra terjedne, akkor a "Következő" és az "Előző" nyomógombok segítségével tud az oldalak között navigálni. A kategóriára kattintva megnézheti a kategória részleteit, leírását és feltöltésének idejét. Ha megfelelőnek találja a kategóriát céljaira, akkor a letöltés gombot megnyomva a kategóriát a rendszer importálja.

A kategóriák böngészésére lehetősége van az alkalmazáson kívül, a közösségi oldalon keresztül is, de akkor nem tudja letölteni, csak megnézni.